Latvijas Mākslinieku savienība
LMS muzejs Zvārtavas pils
 
 
LMS lapas draugiem.lv LMS lapas Facbook LMS konts Twitter
 
 
LMS BIEDRIZiedo Latvijas Mākslinieku savienībai
 
Lapās atrodas Latvijas Mākslinieku savienības biedru dati. Biedru sarakstu skatieties apakšsadaļās


LMS muzejsGod. LMS biedri!

Šobrīd par Latvijas Mākslinieku savienības galveno uzdevumu ir kļuvusi LMS muzeja krājuma uzturēšana un par mērķi izvirzīta muzeja akreditācija. Muzeja akreditācijas rezultātā tiek publiski atzīts, ka muzejs atbilst pieņemtajiem standartiem muzeja pārvaldībā, krājuma saglabāšanā un pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar akreditāciju muzejs iegūst valsts atzīta muzeja statusu un iespēju saņemt valsts finansējumu.

Viens no muzeja akreditācijas ietvaros veicamajiem uzdevumiem ir krājuma priekšmetu esības pārbaude (inventarizācija). Latvijas Mākslinieku savienības valde, uzņemoties atbildību par kultūrvēsturiskā mantojuma – LMS mākslas darbu krājuma saglabāšanu, un apzinoties LMS darbinieku trūkumu, aicina steidzami pieteikties brīvprātīgos māksliniekus, LMS biedrus, iesaistīties Latvijas Mākslinieku savienības mākslas krājuma esības pārbaudes darbā, kas tiks veikts darba dienās no plkst. 12:00 līdz 17:00.

Pieteikšanās: (+371) 29372758; info@lms.lv
Patiesā cieņā,
LMS valde